Sinds kort klinkt er nieuwe muziek uit de Grote Toren van Breda. Er zijn 4 nieuwe melodieën geprogrammeerd op het automatisch speelwerk; voor elk kwartier één.

 Deze korte melodietjes zijn oorspronkelijk bedoeld als waarschuwing voor een aankomende uur-, halfuur- of kwartierslag en klinken sinds 1511 over de stad. Het trommelspeelwerk kan met 60 hamers 37 klokken bedienen. Sommige klokken hebben dan ook 2 hamers aan de buitenkant, om snellere passages mogelijk te maken. De klepels, hangende ín de klokken, zijn voor het handspel, waarmee de in totaal 55 klokken worden bediend. De beiaard wordt elke dinsdag en vrijdag bespeeld door stadsbeiaardier Paul Maassen, tijdens de markt. Hij zette samen met monteurs van de firma Rasenberg, 500 noten op het trommelspeelwerk.
Binnenkort is er in de Grote Kerk een tentoonstelling getiteld: “Museum of the moon”. Om daarop aan te sluiten zijn 3 van de 4 melodietjes rond dit thema bewerkt voor het automatisch carillon.

 Dit klinkt er momenteel over de stad:
• hele uur: “Apres un Rève” – Gabriel Fauré
• kwart over: “Starman”- David Bowie
• half: “Hijo de la luna” – Mecano
• kwart voor: “Moon” – Kanye West (vandaag de dag door onder de naam “Ye”)

 

de spotify-playlist van de originelen vindt u hier:

Mei 2022 worden er nieuwe melodieën op het automatisch carillon gezet. Verzoekjes zijn welkom, en kunnen worden aangedragen via info@torenbreda.nl