Op deze site vind je informatie over de Grote Toren van Breda: actuele evenementen, informatie over de geschiedenis van de toren, over de beiaard en stadsbeiaardier, en over diverse andere zaken in en rond de toren.

De Grote Toren van Breda is sinds 1509 hét symbool van de stad. Vanuit de Grote Toren klinkt vaak muziek; het automatisch carillon kun je elke dag van 07.00 tot 22.45 uur horen. Daarnaast speelt stadsbeiaardier Paul Maassen elke dinsdag- en vrijdagmorgen als het markt is. Door het jaar heen zijn er diverse evenementen waarbij er muziek uit de toren klinkt. Soms speelt de stadsbeiaardier samen met het Klokkenluidersgilde of met de Torenblazers Breda. Ook zijn er concerten met bijzondere combinaties: beiaard samen met andere instrumenten.
In de Augustus Beiaardmaand is er elke donderdag een beiaardconcert.